समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे । असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ॥ जयाची लिला वर्णिती लोक तीन्ही । नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥

शुक्रवार, जानेवारी २२, २०१०

बाबांचे मित्र.......आईच्या मैत्रिणी...........

मी साधारण दोन अडीच महिन्यांचा असेन, बाबा मला आजीच्या इथुन आमच्या घरी घेउन आले होते weekend मध्ये खेळायला. मला मस्त मज्जा आली. संध्याकाळी बाबांचे चार पाच मित्र आले घरी, मला भेटायला.
ती भेट अशी घडली, सगळे जण माझ्या पाळणाच्या भोवती उभे राहीले, माझ्याकडे बघुन हसले वगैरे आणि बाबांना म्हणाले,'कसला चिकणा आहे रे तुझा मुलगा, एकदम घारुअण्णा'. एकही जण मला हात लावायच्या सुध्दा भानगडीत पडला नाही.
बहुधा त्यांचे सर्व लक्ष बाबांनी आणलेल्या गजाननच्या बटाटेवड्यांमध्ये आणि प्रशांतच्या गुलाबजामांमध्ये असावे. कारण काहीही असो.

आता बरोब्बर याच्या विरुद्ध काय घडले ते सांगतो, मी छान पैकी एकटा पंख्याशी खेळत होतो असा,
तेव्हढ्यात घराची बेल वाजली. आईने दार उघडले आणि मोठ मोठ्यांदा हसण्याचा, बोलण्याचा आवाज येवु लागला. पाहीले तर आईच्या "दोन" मैत्रिणी आलेल्या, मलाच भेटायला.
आल्या आल्या मला उचलुन घेउन so cute, so cute म्हणत दोन्ही गालांचे हजार हजार तरी पापे घेतले असतील. त्या गेल्यावर मला कळले, माझा एक गाल गुलाबी आणि एक मरून दिसत होता, कारण एकीनी गुलाबी lipstick लावलेली व दुसरीनी मरून.
मग आईने खास त्यांच्यासाठी बनवलेली पावभाजी आणली खायला तर डाएटच्या नावाखाली एकीने भाजीबरोबर एक पाव खल्ला आणि दुसरीने दीड पाव, तेही अगदी नको नको म्हणत. चमचम मिठाई सुद्धा दोघीत मिळून एक खाल्ली त्यांनी.
यांच्या जागी जर माझ्या बाबांचे मित्र असते ना तर आईला पण खायला उरली नसती पावभाजी.
खाणे पिणे झाल्यावर माझे फोटोसेशन सुरु झाले त्यांच्याबरोबर आणि मग मात्र माझे हाल विचारु नका, आणखी काही सांगत नाही, तुम्हीच बघा,

कसं धरलयं मला :(Uncomfortable position


आता ठेवा मला खाली pleeeeeeeeeeease

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा